weerbaar zijn: Kom voor jezelf op!

 

 

 

Ouders zeggen regelmatig: “Sla maar een keer terug”, als hun kind weer eens gepest wordt. Wij vinden dit geen goede oplossing! Pestkoppen zijn meestal ouder, groter en sterker en vaak niet alleen. Terugvechten is dan lastig en verergert in veel gevallen de situatie. De pestkop negeren of ontwijken (door een blokje om te lopen) werkt soms beter dan de confrontatie aan te gaan.

 

Pesten is tegenwoordig een groot probleem. Kinderen die gepest worden presteren slechter op school, hebben vaak een slecht zelfbeeld en kunnen zelf ook pesters worden. Wij zijn van mening dat de pestkop niet zo snel zijn pestgedrag zal veranderen. De verandering zal dus moeten komen van de degene die gepest wordt.

 

Wij werken tijdens de weerbaarheidslessen aan drie principes.

1. Heel naar huis

2. Vechten is eigenlijk geen (goede) oplossing

3. Kom voor jezelf op (verbaal of fysiek)

 

Opkomen voor jezelf wilt zeggen dat je aangeeft wat voor jou de grens is. Gaat iemand over die grens, dan laat je dat merken en probeer je er iets aan te doen.

 

Tijdens de lessen worden de kinderen weerbaarder gemaakt door:

  • Mentaal en verbaal sterker te worden

Hierbij hebben we aandacht voor situaties waarin pestgedrag zich voor kan doen. Hoe gedraag je je en hoe ga e met anderen om? Doe jij naar tegen anderen, dan vind je het ook goed dat anderen naar tegen jou doen. Maar ook hoe herken je de "verkeerde" vriendjes en beoordeel je lastige situaties. Individuele of kringgesprekken zijn hiervoor erg belangrijk.

 

  • Fysiek handelen

In eerste instantie worden eenvoudige oefeningen aangeleerd, zoals losmaken en ontwijken. Ook conditie opbouwen, stoot- en schoptechnieken behoren tot het programma. Iedereen doet mee op zijn/haar niveau en samen proberen grenzen te verleggen en sterker te worden.

 

 

 

 

De weerbaarheidslessen zijn eigenlijk de Ju Jitsu variant voor jeugd tot en met 12 jaar. Vanaf deze leeftijd beoefenen we JU-JITSU.

 

 

Ju Jitsu is een Japanse krijgskunst, waarbij men verschillende onderdelen traint om te leren hoe je (gewapende en ongewapende) tegenstanders zo snel mogelijk kunt uit schakelen of onder controle kunt krijgen.

 

Over de geschiedenis van het Ju Jitsu bestaan verschillende legendes. De meest populaire versie is die van Dr. Akiama, een Japans geneesheer die een meester was in gevechtskunsten. Hij bleef echter met een probleem worstelen, wat kan hij doen indien deze technieken op hem werden toegepast. Tijdens een winterdag gaf de natuur hem het antwoord. Hij zag hoe een van de takken van een kerselaar brak onder het gewicht van sneeuw en de wilg liet zijn takken doorbuigen en de sneeuw er afglijden. Op slag had hij een oplossing voor zijn kwelling, als men wil overleven moet men veerkrachtig en meegaand zijn. Het Ju Jitsu was geboren.

 

De vertaling van het karakter 'Ju' kan uitgelegd worden als zacht, soepel, buigzaam en meegevend. Het 'zachte principe' als tegenstelling van 'hard' verwijst naar het ongewapend verslaan van een gewapende tegenstander. Het 'meegevende principe' verwijst naar het gebruik maken van de kracht van de tegenstander als in: 'geef mee om te overwinnen'. Het ontwijken van aanvallen valt ook onder dit begrip. 'Jitsu' betekent methode, techniek, vaardigheid. Uit het Ju Jitsu zijn verschillende zelfverdedigingsvormen en -sporten voortgekomen, zoals Aikido en Judo.

 

In het Ju Jitsu wordt gebruik gemaakt van slag-, stoot- en traptechnieken, klemmen en wurgingen. De trainingen zijn gericht op de praktijk. Er wordt dan ook zo realistisch mogelijk getraind. Bij de gevorderden wordt er ook getraind met wapens, zoals: knuppels, messen en zwaarden.

 

 

Interesse:

Kom dan gewoon eens langs in het sportcentrum en doe mee. Geheel vrijblijvend, de eerste vier proeflessen zijn namelijk altijd gratis!