Sponsoren

Stichting Ontwikkel je zo heeft geen winstoogmerk. Sponsorbijdragen en subsidies komen ten goede van de algemene doelstellingen van de stichting. Wilt u ook een bijdrage leveren, neem dan contact op met Valery Buitenhuis via: info @ stichtingontwikkeljezo.nl. 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl