Visie


Stichting Ontwikkel je zo heeft als doel, het bevorderen van fysieke, sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. De Stichting wil haar doel bereiken via:

1. het verzorgen van trainingen en bieden van sportonderwijs

2. het organiseren van groepsactiviteiten

 

Wij willen kinderen en volwassenen een veilige omgeving bieden waarin ze uitgedaagd worden om contact aan te gaan met anderen. Er worden voornamelijk groepsactiviteiten georganiseerd, maar indien nodig kan een individueel traject opgestart worden. Het wekelijkse aanbod bestaat uit sportonderwijs (Judo, Karate, Zelfverdediging, Jeugd fitness) gericht op:

  • Het verbeteren van de fysieke ontwikkeling (motoriek, lenigheid, conditie en kracht)
  • Versterken van de cognitieve/mentale ontwikkeling (op een andere manier leren leren)
  • Bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen, zelfwaardering, groepsprocessen, grenzen stellen, uitdagingen aangaan)

Naast het reguliere aanbod willen wij thema activiteiten organiseren die verschillende doelgroepen raken. Denk aan cursussen, lezingen en andersoortige groepsactiviteiten, zoals cursus voor overgang van groep 8 naar de brugklas, positief opvoeden voor ouders, spel inloop voor ouders van jonge kinderen. Het streven is dat hierbij wordt samengewerkt met andere maatschappelijke partners uit de regio. 

 

We zijn een "Huis van de regio", een plek waar iedereen zich thuis voelt!

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle netto opbrengsten uit donaties, erfenissen en subsidies komen ten goede aan het gestelde algemeen belang.

 

Wees welkom!

Met vriendelijke groet,

 

Drs. Valery Buitenhuis

Pedagoog / Judo- en weerbaarheidstrainer

Bestuurder Stichting Ontwikkel je zo

"Bij ons krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen"