Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Ons reguliere aanbod is gebaseerd op een jaar (1 januari t/m 31 december), voor de berekening van de maandelijkse tarieven is rekening gehouden met schoolvakanties en officiële feestdagen. De zomermaanden zijn dan ook niet uitgesloten van betaling.  
Per 1 januari 2024:


Per maand

   

Leeftijd

1x p.w.k

2x p.w.k.

3x of meer

t/m 11 jaar

€18,50

€25,00

€35,00

t/m 17 jaar

€20,50

€28,00

€39,00

18 jaar e.o.

€22,50

€31,00

€39,00

 LET OP: Wij brengen GEEN administratiekosten in rekening. 


Door middel van het invullen en versturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met onze voorwaarden.

  • Aanmeldingen worden verwerkt per de eerste van de maand. 
  • Het innen van bijdragen wordt uitgevoerd door ClubCollect, ons rekeningnummer is: NL38ABNA0839321961 (tenaamstelling Stichting Ontwikkel je zo). 
  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (deze geldt niet als u gebruik maakt van een actie of zelf kiest voor een betaling per 3 maanden of een jaar in 1keer)
  • Wij zijn gesloten op nationaal erkende feestdagen en tijdens alle basisschool vakanties. Met de berekening van de tarieven is hier rekening mee gehouden, de zomermaanden zijn dan ook niet uitgesloten van betaling.  
  • Stichting Ontwikkel je zo is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade voortvloeiende uit het deelnemen aan activiteiten

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacy rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – en daar vallen wij ook onder- krijgen meer verplichtingen. De volgende privacy afspraken zijn van kracht.

 

  1. Via het aanmeldformulier vragen wij naar persoonsgegevens die relevant zijn voor een overzichtelijk deelnemersbestand.
  2. Bankgegevens zijn inzichtelijk voor Valery Buitenhuis.
  3. Persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) zijn inzichtelijk voor alle docenten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor uitnodigingen of bijzondere informatie (uitval wegens onvoorziene omstandigheden). 
  4. Verzoeken voor wijzigingen en opzeggingen geeft u door via het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier wordt in behandeling genomen door Valery Buitenhuis. Hierbij dient u rekening te houden met een reactie tijd van max. 10 werkdagen.
  5. Na opzegging worden uw gegevens tot het einde van het boekjaar (loopt van januari t/m december) bewaard.